درباره ما

داستان ما از سال 1393 و با تشکیل گروهی از متخصصین کامپیوتر، برای آموزش برنامه نویسی و رباتیک شروع می شود.

ما کار خود را در شهرستان خوی با گروه “خوی روبو” آغاز کرده و در حال حاضر دوره های آموزش رباتیک و برنامه نویسی را به ویژه برای کودکان و نوجوانان برگزار می کنیم.

اعضای فعلی گروه:

مهدیه کاظم زاده: کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی

علی اصغر باستانفر: کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، نرم افزار

کدورا چیست؟

“کد” از کلمه‌ “کدنویسی” یا “برنامه‌نویسی کامپیوتر” گرفته شده و به فعالیت اصلی در حوزه برنامه‌نویسی اشاره دارد. “دورا” نیز به معنای چیزی که حول یک موضوع حرکت می‌کند یا در آن مشغول به فعالیت است، می‌باشد. و ترکیب “کدورا” به معنای: “چرخش حول کد” یا “فعالیت پویا و حرکتی در زمینه‌ی کدنویسی” است و نشان دهنده‌ی تلاش برای آموزش فعّال و جذاب در زمینه برنامه‌نویسی و رباتیک می باشد.

ما در کدورا منتظرتان هستیم!