آموزش، کلید موفقیت آینده کودکان و نوجوانان

فعالیت ما در کدورا: تلاش برای آموزش فعّال و جذاب برنامه‌نویسی کامپیوتر و رباتیک به کودکان و نوجوانان

رباتیک و برنامه نویسی کامپیوتر

رباتیک و برنامه نویسی کامپیوتر برای کودکان و نوجوانان

رباتیک، علم روز

کمک به تقویت خلاقیت در کودکان و نوجوانان

برنامه نویسی با اسکرچ

آموزش زبان اسکرچ به کودکان می‌تواند تفکر خلاق و مهارت‌های مربوط به مسائل علمی و مهندسی را تقویت کند و کمک می‌کند تا کودکان از طریق برنامه نویسی گرافیکی و تجربه‌های تعاملی، مفهوم برنامه نویسی کامپیوتر را بهتر فهمیده و مهارت‌های حل مسائل و تفکر منطقی را پرورش دهند؛ ارتباط اجتماعی و تعامل با دیگران را افزایش می دهد و به کودکان کمک کند تا مهارت‌های همکاری و حل مسائل را تقویت کنند.

برنامه نویسی به زبان پایتون

Robotics

Programming using Scratch

Programming using Python

اهداف ما

وب سایت در حال راه اندازی است …

برنامه نویسی برای کودکان؟

  • افزایش تفکر منطقی
  • قدرت حل مساله و توانایی تجزیه و تحلیل
  • پرورش خلاقیت
  • کار گروهی و افزایش اعتماد به نفس
Windows of a building in Nuremberg, Germany

رباتیک

  • علم روز
  • آشنایی با تکنولوژی
  • رقابت برای یادگیری

کدورا چیست؟

“کد” از کلمه‌ “کدنویسی” یا “برنامه‌نویسی کامپیوتر” گرفته شده و به فعالیت اصلی در حوزه برنامه‌نویسی اشاره دارد.
“دورا” نیز به معنای چیزی که حول یک موضوع حرکت می‌کند یا در آن مشغول به فعالیت است، می‌باشد.

ترکیب “کدورا” به معنای: “چرخش حول کد” یا “فعالیت پویا و حرکتی در زمینه‌ی کدنویسی” است و نشان دهنده‌ی تلاش برای آموزش فعّال و جذاب در زمینه برنامه‌نویسی و رباتیک می باشد.

CODORA

Watch, Read, Listen

Join 900+ subscribers

Stay in the loop with everything you need to know.